AT SLURSULA, OSLO, 2015

---

Marianne Hurum
SUPPE MED SUGERØR

(English below)

Marianne Hurums utstilling SUPPE MED SUGERØR består av to malerier og tre skulpturer. Maleriene inne i båten er mørke i fargene og er komponert av mange tynne lag akryl, akvarell og gouache med mye vann på bomullslerret. De malte stålskulpturene på rekka, taket og dekket er formet som blindrammer med tverrbjelker, kombinert i ulike enkle komposisjoner.

I maleriet KREKLING DELICIOSA (80x110cm) har Marianne Hurum malt vekk og dratt ut de øverste lagene akvarell til en slags bustete og klønete slangeform i mørke grønne og blå toner poserer på den ferskenfargede bakgrunnen. ORIENTERING DELICIOSA (80x110cm) er en flytende og lavalignende komposisjon i blå, hvite og grønne toner. En gul sitronaktig form er plassert i den hvite malingen som en markør på et kart.

Skulpturene på rekka, på taket og på dekk er sveisede stålformer som etterligner blindrammer med tverrbjelker. I STRETCHER V (80x110x60cm) er to slike former sveiset sammen til en bukk, og i STRETCHER VII er to former tredd inn i hverandre til en stjerne, som er plassert på dekk. STRETCHER VI (140x200cm) hviler på rekka. Skulpturene er malt i blå og grønne toner med oljemaling.

Marianne Hurum jobber med farge og komposisjon, og med maleri som attityde og som et sted der samtiden nedfeller seg gjennom form og farge.

—-

Marianne Hurum
SUPPE MED SUGERØR

Marianne Hurum’s exhibition SUPPE MED SUGERØR consists of two paintings and three sculptures. The paintings in the cabin of the boat are built up by numerous layers of dark shades of aquarelle, gouache and acrylic paint with lots of water on cotton canvas. The painted steel sculptures on the outside of the boat are shaped like canvas stretchers with cross braces, combined into different simple compositions.

In the painting KREKLING DELICIOSA (80x110cm), Hurum removed and smudged the top layers of aquarelle till a messy and clumsy snake-looking shape of dark green and blue shades appeared posing on the peach colored background. ORIENTERING DELICIOSA (80x110cm) is a floating, lava-like composition in blue, white and green tones. A yellow lemony shape is placed in the watery white paint like a marker on a map.

The sculptures on the roof and deck and by the railing are welded steel shapes mimicking canvas stretchers with cross braces. In STRETCHER V (80x110x60cm), two such canvas stretchers are adjoined into a sandwich board shape. In STRETCHER VII (80x110x110cm), two canvas stretchers are coupled composing a star shape that is placed on the deck of the boat. The heavy lone STRETCHER VI (140x200cm) is resting by the railing. The sculptures are painted in blue and green tones of oil paint.

Marianne Hurum works with color and composition and with painting as attitude and as a place where the contemporary sinks in through shape and color.

----